gamea

Webblösningar och Webbsidor

 

 

 

Dataskyddspolicy

GAMEA Handelsbolag
0739-231401
Skördegången 6, 234 37 Lomma
info@gamea.se | www.gamea.se

Kundregister för fakturering.
E-postlista för nyhetsutskick/information.

GAMEAS kundregister innehåller uppgifter om:
Företagsnamn
Org.nr/Pers.nr
Adress
Kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
Domänadress

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella, nödvändiga eller när du begärt en radering av dessa. GAMEA är ålagda att spara uppgifter för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag. Vi sparar endast uppgifter så länge som det behövs för respektive syfte i enlighet med svensk lag. Uppgifter sparade för nyhetsutskick och information kan när som helst återkallas via en länk i varje e-post som skickas ut.

GAMEA delar inte med sig av några uppgifter till annat land eller organisationer.
Undantaget är faktureringsprogram, tjänst för utskick samt lagringstjänst för digitala dokument. I dessa fall har GAMEA säkerställt att samma skydd om datalagring gäller.

På GAMEA arbetar vi aktivt med att dina uppgifter förvaras på ett säkert sett. Vi använder antivirusprogram och uppdaterar all mjukvara regelbundet. Detta görs för att obehöriga inte ska kunna komma åt sparade uppgifter om dig som kund såväl som våra egna affärshemligheter.